120 วัน ประกันสังคมกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย

ในหน้านี้ ประกันสังคม ประโยชน์เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่จงใจทำให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตายสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรประกันสังคม ประโยชน์เพิ่มเติม สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่จงใจทำให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย           พระราชบั …

120 วัน ประกันสังคมกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย Read More »