ใช้บ้านเป็นออฟฟิศ ค่าน้ำ ค่าไฟ

วิธี บันทึกบัญชี ค่าน้ำ ค่า ไฟ บริษัทเช่าบ้านกรรมการ ใช้บ้าน ตัว เอง จดทะเบียน บริษัท ใช้ที่อยู่ บ้าน จดทะเบียน บริษัท สรรพากร ข้อ บิล ค่าไฟ ค่าน้ำค่าไฟ เป็นภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีค่าไฟฟ้า น้ำประปา เป็นชื่อของผู้ให้เช่า การไฟฟ้านครหลวง