3 ผู้ชำระบัญชี คือ แต่งตั้ง อำนาจ หน้าที่

ในหน้านี้ ผู้ชำระบัญชีผู้ชำระบัญชี คือ ( Liquidator )สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรผู้ชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชี คือ ( Liquidator ) ผู้ชำระบัญชี คือใคร และจำเป็นต้องเป็นเป็นกรรมการ ด้วยหรือเปล่าผู้ชำระบัญชี ไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องเป็นกรรมการ แต่อาจจะเป็นผู้ร …

3 ผู้ชำระบัญชี คือ แต่งตั้ง อำนาจ หน้าที่ Read More »