ประเด็นสําคัญของการเช่าซื้อ คืออะไร

เช่าซื้อ

3 การเช่าซื้อ เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า

ในหน้านี้ เช่าซื้อการเช่าซื้อ คือสำนักงานบัญชี บริการอะไรเช่าซื้อ การเช่าซื้อ คือ การเช่าซื้อ คือ ( Hire Purchase ) การที่เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว การเช่า …

3 การเช่าซื้อ เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า Read More »

เช่ารถยตน์กับซื้อเป็นทรัพย์สิน

5 ปี เช่ารถยตน์ กับ ซื้อ เป็นทรัพย์สินของกิจการอันไหน

รถใช้ในกิจการ ซื้อ กับ เช่า ดี อยากรู้ว่า การเช่ารถ กับซื้อเป็นของกิจการเลย ข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรครับในกรณีที่กิจการมีสินทรัพย์เป็นรถยนต์ ค่าเสื่อมราคาร้อยละ 20 บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่ะแต่ถ้าในกรณีที่เช่ารถ นิติบุคคลต้องหัก ณ ที่จ่ายนำส่งกรมสรรพากรร้อยละ 5 ของค่าเช่าค่ะ เจ้าของรถต้องรับรู้รายได้ …

5 ปี เช่ารถยตน์ กับ ซื้อ เป็นทรัพย์สินของกิจการอันไหน Read More »

กำลังปรับปรุง

3 การเช่าซื้อ หมายถึง ความหมายของการเช่าซื้อ

การเช่าซื้อ หมายถึง ความหมายของการเช่าซื้อ               การเช่าซื้อ หมายถึง การที่เจ้าของนำทรัพย์สินอกให้เช่าและตกลงกันว่าจะขายทรัพย์สินหรือทรัพย์สินตกเป็นของผู้ให้เช่า ซึ่งต้องทำสัญญาด้วย สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด …

3 การเช่าซื้อ หมายถึง ความหมายของการเช่าซื้อ Read More »

Scroll to Top