กรณีรับ พนักงานฝึกงาน ต้องยื่นภาษี อะไรคะ

ฝึกงาน ต้องยื่นภาษีไหม นักเรียนเสียภาษีอะไร ฝึกงาน เสียเงิน ไหม ฝึกงาน กฎหมาย /2547 ได้เงินจากพ่อแม่ เสียภาษีไหม ไม่ได้ทํางาน ต้องยื่นภาษีไหม บริษัทจ่ายค่าเช่าบ้านรวมเฟอร์นิเจอร์ให้กับบุคคลธรรมดาต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราใด ฝึกงานกรมสรรพากร 2565