พระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี พ ศ 2547

ภาระหน้าที่และความรับผิดตาม พ.ร.บ

3 ภาระหน้าที่และความรับผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีอย่างไร

ในหน้านี้ ภาระหน้าที่และความรับผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีอย่างไรภาระหน้าที่และความรับผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีอย่างไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรภาระหน้าที่และความรับผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีอย่างไร ภาระหน้าที่และความรับผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีอย …

3 ภาระหน้าที่และความรับผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีอย่างไร Read More »

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

2 ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีบัญชีผู้ทำบัญชีจะต้องเป็น

ในหน้านี้ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีบัญชีผู้ทำบัญชีจะต้องเป็นสมาชิกสภาฯ หรือ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีกับสภาฯ ควรเลือกวิธีใดผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนจำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทสมทบได้หรือไม่สำนักงานบั …

2 ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีบัญชีผู้ทำบัญชีจะต้องเป็น Read More »

กำลังปรับปรุง

6 สภาวิชาชีพบัญชี ส่งเสริมพัฒนา

ในหน้านี้ สถาบันวิชาชีพบัญชีสถาบันวิชาชีพบัญชีสำนักงานบัญชี บริการอะไรสถาบันวิชาชีพบัญชี สถาบันวิชาชีพบัญชี สถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี          สภาวิชาชีพบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้1 กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ในระดับมาตรฐานสากล2 …

6 สภาวิชาชีพบัญชี ส่งเสริมพัฒนา Read More »

Scroll to Top