พร บ วิชาชีพบัญชี 2547 บังคับ ใช้

ภาระหน้าที่และความรับผิดตาม พ.ร.บ

3 ภาระหน้าที่และความรับผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีอย่างไร

ในหน้านี้ ภาระหน้าที่และความรับผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีอย่างไรภาระหน้าที่และความรับผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีอย่างไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรภาระหน้าที่และความรับผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีอย่างไร ภาระหน้าที่และความรับผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีอย …

3 ภาระหน้าที่และความรับผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีอย่างไร Read More »

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

2 ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีบัญชีผู้ทำบัญชีจะต้องเป็น

ในหน้านี้ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีบัญชีผู้ทำบัญชีจะต้องเป็นสมาชิกสภาฯ หรือ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีกับสภาฯ ควรเลือกวิธีใดผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนจำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทสมทบได้หรือไม่สำนักงานบั …

2 ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีบัญชีผู้ทำบัญชีจะต้องเป็น Read More »

Scroll to Top