9 ประเด็นความผิดทางการเงิน

ข้อบกพร่องที่พบในการดำเนินการปิดงบการเงินของกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่ จะพบประเด็นดังนี้  ประเด็นความผิดของงบการเงิน             ที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สรุปข้อบกพร่องที่พบในการดำเนินการปิดงบการเงินของกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่ จะพบประเด็นดังนี้-บันทึกบัญชีโดยที่ไม่มีเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม่สมบูรณ์-บ …

9 ประเด็นความผิดทางการเงิน Read More »