มาตรา 81 1 แห่งประมวลรัษฎากร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

8 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียน

มูลค่าเพิ่มสถานีน้ำมัน ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16536เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.16536วันที่: 8 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: หน่วยงานของราชการที่มิได้มีวัตถุประสงค์ท …

8 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียน Read More »

เรื่องแวทสองจุดห้า

2.5% VAT ขอรบกวนถามเรื่อง

ในหน้านี้ ขอรบกวนถามเรื่อง VAT 2.5% หน่อยครับขอรบกวนถามเรื่อง VAT 2.5%สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรขอรบกวนถามเรื่อง VAT 2.5% หน่อยครับ ขอรบกวนถามเรื่อง VAT 2.5% 1. VAT เหมา 2.5% ( ม.80/2 ) ยังใช้กันอยู่หรือเปล่าครับ หาใน Net ไม่มีใครพูดถึงเลย เจอแต่ตั …

2.5% VAT ขอรบกวนถามเรื่อง Read More »

Scroll to Top