ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 81

21 ประเภท สินค้า ที่ ได้ รับ การ ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

กิจการที่ได้รับยกเว้น VAT 1.การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี2.การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร3.การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตภายในราชอาณาจักร4.การขายปุ๋ย5.การขายปลาป่น อาหารสัตว์6.การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา …

21 ประเภท สินค้า ที่ ได้ รับ การ ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Read More »

ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

5 ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

ในหน้านี้ ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่มีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ผ …

5 ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย Read More »

สินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

24 สินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในหน้านี้ สินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรสินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การประกอบกิจการดังต่อไ …

24 สินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

Scroll to Top