ยื่นงบการเงินออนไลน์

ถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการ

3 โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงิน

ในหน้านี้ โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงินโดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงินสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรโดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงิน โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบกา …

3 โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงิน Read More »

ต้องยื่นงบให้กรมพัฒนาฯ กี่ชุด

1 ชุด ต้องยื่นงบให้กรมพัฒนาฯ กี่ชุด

ในหน้านี้ ต้องยื่นงบให้กรมพัฒนาฯ กี่ชุดต้องยื่นงบให้กรมพัฒนาฯ กี่ชุดสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรต้องยื่นงบให้กรมพัฒนาฯ กี่ชุด ต้องยื่นงบให้กรมพัฒนาฯ กี่ชุด ตอบ : 1 ชุด และปัจจุบัน กรมพัฒนา ยังบังคับให้ยื่นงบผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ตอีกด้วย สำนักงานบัญชี …

1 ชุด ต้องยื่นงบให้กรมพัฒนาฯ กี่ชุด Read More »

กำลังปรับปรุง

5 เอกสารที่ต้องการใช้ในการยื่นงบการเงิน

เอกสารที่ต้องการใช้ในการยื่นงบการเงิน กรุงเทพมาหนคร และจังหวัดอื่นๆ เอกสารที่ต้องการใช้ในการยื่นงบการเงิน กิจการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร1) แบบนำส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช.3) จำนวน 3 ฉบับ2) งบการเงิน จำนวน 2 ชุด3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมใหญ่อนุมัติงบการเงินของบริษัทจำกัด จำนวน 1 ชุดจะต้อ …

5 เอกสารที่ต้องการใช้ในการยื่นงบการเงิน Read More »

Scroll to Top