รับจ้าง ทํา ของ กับ ขายสินค้า

ภาษีผลิตสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า

8 ธค ภาษีผลิตสินค้า ภาษี ใช้ในการผลิตสินค้า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16540เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.16540วันที่: 8 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้าข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: กรมการพลังงานฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนและได้จดทะเบียนให้ศูนย์พัฒนาปิโตรเลี่ยมภาคเ …

8 ธค ภาษีผลิตสินค้า ภาษี ใช้ในการผลิตสินค้า Read More »

ประกอบกิจการรับจ้างผลิต

4% ประกอบกิจการรับจ้างผลิต-ส่งออกสินค้า

ประกอบกิจการรับจ้างผลิต-ส่งออกสินค้า บริษัทประกอบกิจการรับจ้างผลิตและส่งออกสินค้าได้มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจะจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 4 ของยอดขายในส่วนที่เกิน 1 ล้านเหรียญต่อเดือน โดยกำหนดจ่ายทุกเดือนหากยอดขายเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทจะนำเงินที่จ่ายให้กรรมการดังกล่าวมาลงเป็นร …

4% ประกอบกิจการรับจ้างผลิต-ส่งออกสินค้า Read More »

Scroll to Top