สมุดรายวันเฉพาะสำหรับกิจการที่มีรายการค้า

กิจการแต่ละแห่งจะมีสมุดรายวันเฉพาะกี่เล่ม                  สมุดรายวันเฉพาะ สมุดรายวันเฉพาะเป็นสมุดรายวันข้นต้นประเภทหนึ่ง เหมาะสำหรับกิจการที่มีรายการค้าเกิดขึ้นจำนวนมาก กิจการแต่ละแห่งจะมีสมุดรายวันเฉพาะกี่เล่มก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการดำเนินงานของกิจการนั้น …

สมุดรายวันเฉพาะสำหรับกิจการที่มีรายการค้า Read More »