รายได้เกิน 30 ล้าน เสียภาษี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการคิดดอกเบี้ยเกินบัญชีวิธีพิเศษ

40 ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีธุรกิจเฉพาะคิดดอกเบี้ยเกิน ขอหารือที่ กค 0811/12881เลขที่หนังสือ: กค 0811/12881วันที่: 22 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการคิดดอกเบี้ยเกินบัญชีวิธีพิเศษข้อกฎหมาย: มาตรา65 ทวิ (4), มาตรา91/16(6)ข้อหารือ: ธนาคารฯ ประกอบกิจการเป็นสาขาของธนาคารพาณ …

40 ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

ภาษีผลิตสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า

8 ธค ภาษีผลิตสินค้า ภาษี ใช้ในการผลิตสินค้า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16540เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.16540วันที่: 8 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้าข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: กรมการพลังงานฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนและได้จดทะเบียนให้ศูนย์พัฒนาปิโตรเลี่ยมภาคเ …

8 ธค ภาษีผลิตสินค้า ภาษี ใช้ในการผลิตสินค้า Read More »

รายได้บุคคลธรรมดา

3 รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะ

ในหน้านี้ รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะรายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรรายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะ รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะ รา …

3 รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะ Read More »

ภาษีธุรกิจsme

30 ล้าน ตั้งบริษัทจำกัด smes คิดภาษี

ตั้งบริษัทจำกัด และเป็น smes คิดภาษียังไงคะ ได้รับส่วนลดยังไงบ้างรึเปล่า สิทธิประโยชน์ภาษีธุรกิจ SME ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 530 กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการ …

30 ล้าน ตั้งบริษัทจำกัด smes คิดภาษี Read More »

Scroll to Top