ราย ได้ เกิน 1.8 ล้าน เสียภาษี เท่า ไหร่

โดนภาษีย้อนหลัง

1 ล้าน โดนภาษีย้อนหลัง ล้านกว่าบาท

โดนภาษีย้อนหลัง ล้านกว่าบาท พ่อเราก็โดนภาษีย้อนหลัง ซึ่งเราฟังและไม่มีกำลังใจเลย ล้านกว่าบาท หาผ่อนฃำระก็เดือนละ สามแสนกว่า แล้วถ้าผ่อนแล้ว ไม่คิดบ้างเหรอ คนอื่นจะเอาที่ไหนกิน ใช้ ถ้าตราบใดที่คุณอาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะ ต้องเสียภาษีเป็นไปตากกฏหมายในไทยค่ะ ไม่มีทางหลีกเลี่ยง สำนักงานบัญชี มีบริการอะไร …

1 ล้าน โดนภาษีย้อนหลัง ล้านกว่าบาท Read More »

กำลังปรับปรุง

3 ค่าปรับ การจดภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า ค่าปรับ การจดภาษี

ในหน้านี้ จดภาษีมูลค่าเพิ่มค่าปรับ การจดภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า เสียประมาณเท่าไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าปรับ การจดภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า เสียประมาณเท่าไร ค่าปรับ การจดภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า เสียประมาณเท่าไร ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องจ่ …

3 ค่าปรับ การจดภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า ค่าปรับ การจดภาษี Read More »

กำลังปรับปรุง

1.8 ผู้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา ผู้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่มิใช่นิติบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจา …

1.8 ผู้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

Scroll to Top