ราย ได้ เกิน 1.8 ล้าน แค่ปีเดียว

โดนภาษีย้อนหลัง

1 ล้าน โดนภาษีย้อนหลัง ล้านกว่าบาท

โดนภาษีย้อนหลัง ล้านกว่าบาท พ่อเราก็โดนภาษีย้อนหลัง ซึ่งเราฟังและไม่มีกำลังใจเลย ล้านกว่าบาท หาผ่อนฃำระก็เดือนละ สามแสนกว่า แล้วถ้าผ่อนแล้ว ไม่คิดบ้างเหรอ คนอื่นจะเอาที่ไหนกิน ใช้ ถ้าตราบใดที่คุณอาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะ ต้องเสียภาษีเป็นไปตากกฏหมายในไทยค่ะ ไม่มีทางหลีกเลี่ยง สำนักงานบัญชี มีบริการอะไร …

1 ล้าน โดนภาษีย้อนหลัง ล้านกว่าบาท Read More »

กรณีเป็นบุคคลธรรมดามีรายได้เกิน

1.8 ล้านบาท กรณีเป็นบุคคลธรรมดามีรายได้เกิน

ราย ได้ เกิน 1.8 ล้าน แค่ปีเดียว รายได้เกิน 1.8 ล้าน แต่ไม่ได้จด vat pantip รายได้เกินล้านแปด บุคคลธรรมดา ราย ได้ เกิน 1.8 ล้าน เสียภาษี เท่า ไหร่ ราย ได้ เกิน 1.8 ล้าน แต่กำไรน้อย รายได้เกิน 1.8 ล้าน มาตรา ราย ได้ 40 (2) เกิน 1.8 ล้าน ราย ได้เกิน 1.8 ล้าน Pantip

กำลังปรับปรุง

3 ค่าปรับ การจดภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า ค่าปรับ การจดภาษี

ในหน้านี้ จดภาษีมูลค่าเพิ่มค่าปรับ การจดภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า เสียประมาณเท่าไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าปรับ การจดภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า เสียประมาณเท่าไร ค่าปรับ การจดภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า เสียประมาณเท่าไร ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องจ่ …

3 ค่าปรับ การจดภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า ค่าปรับ การจดภาษี Read More »

กำลังปรับปรุง

1.8 ผู้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา ผู้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่มิใช่นิติบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจา …

1.8 ผู้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

Scroll to Top