ค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่?

ในหน้านี้ ค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย …

ค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่? Read More »