รียนรู้หลักการจัดทำบัญชีธุรกิจบริการและระบบวงจรบัญชี

โอนหุ้นให้บุตรเสียภาษีหรือเปล่า                การจัดทำบัญชีธุรกิจบริการ (Service Business) เป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่ให้ผลประโยชน์ หรือเป็นการสร้างความพึงพอใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยจะได้รับผลตอบแทนที่อยู่ในรูปของค่าบริการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ไม่สามารถจับต้องได้ หรือไม่สามา …

รียนรู้หลักการจัดทำบัญชีธุรกิจบริการและระบบวงจรบัญชี Read More »