3 การค้าอสังหาริมทรัพย์

ขายอสังหา ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอสังหา 2565 นิติบุคคลขาย อ สั ง หา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ จากการขาย ที่ดิน ขอคืนได้ หรือไม่ ขาย ที่ดิน โดนภาษี ย้อน หลัง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขายที่ดิน วิธีการนับ จํา น. วน ปีที่ ถือ ครอง ที่ดิน รายได้จากการขายอสังหา เสียภาษี