วิธีคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่งเกิน 1 ล้าน

ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ

20% ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ

ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ คิดค่าเสื่อมราคาเท่าไหร ตอบ : ค่าเสื่อมราคา-ยานพหานะ คิดค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 20 ค่ะ อายุการใช้งาน 5 ปีแต่ต้องมีมูลค้าไม่เกิน 1,000,000 บาทค่ะ สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 1112 …

20% ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ Read More »

การตีราคาสินค้าเป็นเงิน

ตีราคาสินค้าเป็นเงินต่างประเทศ

ในหน้านี้ การตีราคาสินค้าเป็นเงินตราตางประเทศสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการตีราคาสินค้าเป็นเงินตราตางประเทศ การตีราคาสินค้าเป็นเงินตราตางประเทศเมื่อกิจการมีการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อมาจำหน่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ กิจการจะต้องมีการแปลงค่าเงินตราต …

ตีราคาสินค้าเป็นเงินต่างประเทศ Read More »

Scroll to Top