3 บัญชีกระแสเงินสด ประหยัดแรงงานและยังได้ข้อมูลที่แม่นยำ

บัญชีกระแสเงินสด ประหยัดแรงงานและยังได้ข้อมูลที่แม่นยำ               การทำบัญชีกระแสเงินสดนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด หากเราเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระเบียบ ซึ่งจะนำนำข้อมูลเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับสภาพกระแสเงินสดในปัจจุบัน ส่วนหน้าที่สุดท้ายในการสรุปงบกระแสเงินสดออกมาในรูปแบบที่ถู …

3 บัญชีกระแสเงินสด ประหยัดแรงงานและยังได้ข้อมูลที่แม่นยำ Read More »