3 การโอนสมาชิกของสภาวิชาชีพ

เป็นสมาชิกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยประเภทสมาชิกตลอดชีพ เป็นสมาชิกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยประเภทสมาชิกตลอดชีพสมาคมฯ มีแผนที่จะโอนสมาชิกสภามาสังกัดที่สภาวิชาชีพบัญชีหรือป่าวคะ ตอบ: สภาวิชาชีพบัญชีเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับ …

3 การโอนสมาชิกของสภาวิชาชีพ Read More »