บัญชีธุรกิจ ใหม่ ลง ทะเบียน สร้างบัญชีธุรกิจ วีธี

กิจการจะสามารถนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาใช้ประกอบการลงบัญชีได้หรือไม่ กรณีกิจการได้รับเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้า กิจการจะสามารถนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาใช้ประกอบการลงบัญชีได้หรือไม่ ตอบ: หากกิจการได้รับใบเสร็จรับเงินที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด แต่กิจการได้ …

บัญชีธุรกิจ ใหม่ ลง ทะเบียน สร้างบัญชีธุรกิจ วีธี Read More »