สินค้าคงเหลือ กรรมสิทธิ์ของกิจการ

สินค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการค้า อาจจะมิได้มีเฉพาะสินค้าที่คงเหลืออยู่ในร้าน สินค้าคงเหลือของกิจการค้า ควรจะรวมเฉพาะสินค้าที่เป็นกรรมสิทธิของกิจการค้าเท่านั้น สินค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการค้า อาจจะมิได้มีเฉพาะสินค้าที่คงเหลืออยู่ในร้านและยังมิได้ขายไปเท่านั้น แต่ยังรวมสินค้าที่มิได้อยู่ในร้าน …

สินค้าคงเหลือ กรรมสิทธิ์ของกิจการ Read More »