สินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีใช้บริการในต่างประเทศ

16 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร

ภาษีใช้บริการในต่างประเทศ ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12649เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.12649วันที่: 16 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ซึ่งได้รับสิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากรข้อกฎห …

16 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

8 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียน

มูลค่าเพิ่มสถานีน้ำมัน ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16536เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.16536วันที่: 8 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: หน่วยงานของราชการที่มิได้มีวัตถุประสงค์ท …

8 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียน Read More »

การขายสินค้าหรือบริการให้กับสหประชาชาติ

3 การขายสินค้าหรือบริการให้กับสหประชาชาติ

สินค้า ประเภท ใดที่ใช้อัตราภาษี 0 องค์การสหประชาชาติ เสียภาษี สถานทูต เสียภาษี ไหม การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 81 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายสินค้า สินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม vat 0 กับ ยกเว้น vat ต่างกันอย่างไร ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 คือ

NoVat

7% NO-VAT เอกสาร บันทึกบัญชี

ในหน้านี้ NoVatเอกสารNO-VAT บันทึกบัญชีอย่างไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรNoVat เอกสารNO-VAT บันทึกบัญชีอย่างไร ในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ บันทึกด้วยยอดเต็มจำนวนเลย สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร …

7% NO-VAT เอกสาร บันทึกบัญชี Read More »

เปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น

7% เปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น เป็นไรไหม

ในหน้านี้ เปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น เป็นไรไหมคะเปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น เป็นไรไหมคะสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรเปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น เป็นไรไหมคะ เปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น เป็นไรไหมคะ กิจการขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ยอ …

7% เปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น เป็นไรไหม Read More »

สินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

24 สินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในหน้านี้ สินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรสินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การประกอบกิจการดังต่อไ …

24 สินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

บริษัทการ์เม้นท์

1.8 บริษัทการ์เม้นท์ ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

บริษัทการ์เม้นท์ ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ตอบ : ถ้ารายได้ของกิจการเกิน 1,800,000 บาทต่อปี กิจการต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม-ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพู …

1.8 บริษัทการ์เม้นท์ ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ Read More »

กำลังปรับปรุง

3 การขายสินค้าให้สหประชาชาติ

ในหน้านี้ การขายสินค้าให้สหประชาชาติการขายสินค้าให้สหประชาชาติสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการขายสินค้าให้สหประชาชาติ การขายสินค้าให้สหประชาชาติ การขายสินค้าหรือบริการให้กับสหประชาชาติผู้ประกอบการที่จดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับองค์การสหประชาช …

3 การขายสินค้าให้สหประชาชาติ Read More »

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3 บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่ กิจการที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบภามูล่คาเพิ่ม ไม่มีสิทธิออกเอกสารใบกำกับภาษี สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120โทร.081-931-8341 ANUSAK NGUESAปริญ …

3 บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

Scroll to Top