สินค้ายกเว้นภาษีมีอะไรบ้าง

21 ประเภท สินค้า ที่ ได้ รับ การ ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

กิจการที่ได้รับยกเว้น VAT 1.การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี2.การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร3.การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตภายในราชอาณาจักร4.การขายปุ๋ย5.การขายปลาป่น อาหารสัตว์6.การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา …

21 ประเภท สินค้า ที่ ได้ รับ การ ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Read More »

ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

5 ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

ในหน้านี้ ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่มีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ผ …

5 ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย Read More »

ขนส่งเข้าระบบภาษี

1.8 กิจการขนส่ง ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไหม

กิจการขนส่ง ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไหม ประกอบกิจการขนส่ง หากมีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ตอบ: การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร และการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งมิใช่เป็นการขนส่งโดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเล ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ณ) …

1.8 กิจการขนส่ง ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไหม Read More »

กำลังปรับปรุง

5 ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ 1. ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้า หรือให้บริการไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้า หรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร4. ผู้ประก …

5 ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

Scroll to Top