สินค้า ประเภท ใดที่ใช้อัตราภาษี 0

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

8 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียน

มูลค่าเพิ่มสถานีน้ำมัน ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16536เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.16536วันที่: 8 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: หน่วยงานของราชการที่มิได้มีวัตถุประสงค์ท …

8 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียน Read More »

การขายสินค้าหรือบริการให้กับสหประชาชาติ

3 การขายสินค้าหรือบริการให้กับสหประชาชาติ

สินค้า ประเภท ใดที่ใช้อัตราภาษี 0 องค์การสหประชาชาติ เสียภาษี สถานทูต เสียภาษี ไหม การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 81 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายสินค้า สินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม vat 0 กับ ยกเว้น vat ต่างกันอย่างไร ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 คือ

กำลังปรับปรุง

3 การขายสินค้าให้สหประชาชาติ

ในหน้านี้ การขายสินค้าให้สหประชาชาติการขายสินค้าให้สหประชาชาติสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการขายสินค้าให้สหประชาชาติ การขายสินค้าให้สหประชาชาติ การขายสินค้าหรือบริการให้กับสหประชาชาติผู้ประกอบการที่จดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับองค์การสหประชาช …

3 การขายสินค้าให้สหประชาชาติ Read More »

ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

24 ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในหน้านี้ ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้างคะยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้างคะสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้างคะ ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้างคะ ยอ …

24 ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

Scroll to Top