สินทรัพย์ถาวร มาตรฐานการบัญชี

สินทรัพย์ถาวร

9 สินทรัพย์ถาวร คือ เรียกอีกอย่างว่า บ้าง

  สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น กี่ประเภท สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ สินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible Fixed Assets) เป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีสภาพเป็นวัตถุมองเห็นได้ สัมผัสได้ ซึ่งโดยปกติแล้วสินทรัพย์ที่มีตัวตนจะแบ่งเป็น ไม่ต้องหักค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาเนื่องจากอายุการใช้งานไม่จำกัด เ …

9 สินทรัพย์ถาวร คือ เรียกอีกอย่างว่า บ้าง Read More »

สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท

2 สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร

สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ          1. สินทรัพย์ที่มีตัวตน ( Tangible Fixed Assets ) เป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีสภาพเป็นวัตถุมองเห็นได้ สัมผัสได้ ซึ่งโดยปกติแล้วสินทรัพย์ที่มีตัวตนจะแบ่งออกเป็น ก. ไม …

2 สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร Read More »

Scroll to Top