บัญชี ( สินทรัพย์ = หนี้สิน+ทุน )

ได้มีภาระความผูกพันที่จะต้องทำการจ่ายในอนาคต           สินทรัพย์ = หนี้สิน+ทุน ก็คือหนึ่งในความหมายของบัญชี ต่อมาเราก็ควรที่จะทำความรู้จักกับความสัมพันธ์ต่างๆ ของรายการบัญชี ทั้งนี้ ก็ต้องทำความรู้จักกับสมการบัญชีด้วย โดยสมการบัญชีหลักๆนั้น ก็คือ สินทรัพย์ หนี้สิ้น และทุน หรือที่เรียกกว่าส่วนของเจ้า …

บัญชี ( สินทรัพย์ = หนี้สิน+ทุน ) Read More »