สูตร คำนวณ งานระหว่างทำปลายงวด

ต้นทุนผลิต

5 งบต้นทุน การผลิตของบริษัท

งบต้นทุนการผลิตของบริษัท การดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าจะแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ กิจการที่ซื้อสินค้าที่ผลิตสำเร็จแล้วมาขาย และกิจการที่ผลิตสินค้าเพื่อขาย สำหรับกิจการที่ผลิตสินค้าเพื่อขายเมื่อผลิตสินค้าสำเร็จจะต้องทำการคำนวณต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักบัญชีต้นทุน โดยนักบัญชีต้นทุนจะต้องมีการจัด …

5 งบต้นทุน การผลิตของบริษัท Read More »

สินค้าระหว่างผลิต

3 สินค้าระหว่างผลิต คือ ต้นงวดบัญชี สูตร เช่น

ในหน้านี้ สินค้าระหว่างผลิตสินค้าระหว่างผลิต คือสินค้าระหว่างผลิต บันทึกบัญชีสินค้าระหว่างผลิต อยู่หมวดบัญชีสินค้าระหว่างผลิต สินค้าระหว่างผลิต คือ สินค้าระหว่างผลิต คือ (Good in Process) หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตและยังไม่เสร็จสมบรูณ์ ซึ่งยังไม่ถือเป็นสินค้าสำเร็จรูปแต …

3 สินค้าระหว่างผลิต คือ ต้นงวดบัญชี สูตร เช่น Read More »

Scroll to Top