ส่วนลดจ่าย #2 งบบัญชีหมวดไหน วิธีบันทึกปรับปรุงให้ตรง?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่วนลดจ่าย หมวด 4 ส่วนลดจ่าย อยู่หมวดไหน ส่วนลดรับ ส่วนลดจ่าย รับคืนและส่วนลด หมวดไหน ส่วนลดจ่าย คือ ส่วนลดรับ หมวด5 รับคืนสินค้า บันทึกบัญชี ส่วนลดการค้า บันทึกบัญชีอย่างไร ใกล้ฉัน ออนไลน์