หลักเกณฑ์ การจ่ายค่านายหน้า

30 ธค ภาษีขายที่ดินพร้อมบ้าน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสามีได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ผู้เดียว ข้อหารือที่ กค 0811/17875เลขที่หนังสือ: กค 0811/17875วันที่: 30 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสามีได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ผู้เดียวข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหาร …

30 ธค ภาษีขายที่ดินพร้อมบ้าน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ Read More »

ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดา

3% ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก ผิดมั้ย

ในหน้านี้ ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ยค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ยสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ย ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ย ไม่ เพราะว่าค่านายหน้า ตามประมวลรัษฎากร ให้ หัก ณ ที่จ …

3% ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก ผิดมั้ย Read More »

การเสียภาษีเกี่ยวกับค่านายหน้า

180 การเสียภาษีเกี่ยวกับค่านายหน้า

ในหน้านี้ การเสียภาษีเกี่ยวกับค่านายหน้าบุคคลธรรมดาได้รับค่านายหน้าจากต่างประเทศ ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยหรือไม่สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการเสียภาษีเกี่ยวกับค่านายหน้า บุคคลธรรมดาได้รับค่านายหน้าจากต่างประเทศ ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้ในประ …

180 การเสียภาษีเกี่ยวกับค่านายหน้า Read More »

Scroll to Top