หัก ณ ที่จ่าย ค่าซ่อมแซม

รถโฟล์คลิฟท์

90 หักณที่จ่าย ค่าซ่อม รถโฟล์คลิฟท์

หักณที่จ่าย ค่าซ่อม รถโฟล์คลิฟท์ หักณที่จ่าย ค่าซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ ในนามส่วนตัวไปขอคืนภาษีได้ที่ไหนครับ เขาบอกว่าถูกหักไว้แล้วไปขอคืนมือใหม่หัดขับ สามารถนำไปขอคืนภาษีได้ค่ะ แต่ต้องยื่นแบบภงด. 90 ก่อนเพื่อแสดงรายได้หลังจากนั้นสรรพากรจะตรวจสอบถ้าไม่ติดปัญหาก็จะได้คืนภาษี สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แ …

90 หักณที่จ่าย ค่าซ่อม รถโฟล์คลิฟท์ Read More »

ค่าอะไหล่เครื่องพิมพ์

3 ค่าอะไหล่ Printer เป็นภาษีซื้อ

การนำค่าอะไหล่ Printer มาเป็นภาษีซื้อ ส่วนค่าใช้จ่ายในออฟฟิศ เรามี ค่าอะไหล่ Printer สามารถนำมาเป็นภาษีซื้อได้เปล่าใช้ได้ค่ะเพราะค่าอะไหล่ Printer ถือว่าเป็นส่วนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรค่ะ ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้จ่ายไปให้กับผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการที่เป็น …

3 ค่าอะไหล่ Printer เป็นภาษีซื้อ Read More »

ถ้าเราใช้บริการรถตู้จากบุคคลธรรมดา

3 ใช้บริการรถตู้ ไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

ในหน้านี้ ถ้าเราใช้บริการรถตู้จากบุคคลธรรมดา แต่เขาไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายถ้าเราใช้บริการรถตู้จากบุคคลธรรมดา แต่เขาไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรถ้าเราใช้บริการรถตู้จากบุคคลธรรมดา แต่เขาไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ถ้าเราใช้บ …

3 ใช้บริการรถตู้ ไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย Read More »

Scroll to Top