3 การออกระดมเงินระดมทุน การขายหุ้นบริษัท

ในหน้านี้ การออกระดมเงินและการจำหน่ายหุ้นกู้ออกจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ออกจำหน่ายหุ้นกู้โดยมิได้จำหน่ายทั้งหมดในคราวเดียวการออกระดมเงินและการจำหน่ายหุ้นกู้ หุ้นกู้คือตราสารแสดงพันธะหนี้สินระยะยาวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจการต้องการเงินทุนเป็นจำนวนมากเกินกว่าจะกู้ยืมได้จากเจ้าหนี้เพียงร …

3 การออกระดมเงินระดมทุน การขายหุ้นบริษัท Read More »