อากรแสตมป์ สัญญาจ้าง

อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์

1 วิธี อยาก ขอคืนอากรแสตมป์ อายุความขอคืน การขอคืนอากรแสตมป์

ขอคืนอากรแสตมป์ ข้อหารือที่ กค 0702/4997เลขที่หนังสือ: กค 0702/4997วันที่: 4 สิงหาคม 2563เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 678) พ.ศ.2562ข้อหารือกรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า พระรา …

1 วิธี อยาก ขอคืนอากรแสตมป์ อายุความขอคืน การขอคืนอากรแสตมป์ Read More »

แสตมป์อากร

5 อากรแสตมป์ คืออะไร ความหมาย ได้ ค่าตีตรา

ในหน้านี้ อากรแสตมป์อากรแสตมป์ คืออากรแสตมป์ ซื้อที่ไหนอากรแสตมป์ ร้านที่ไม่ได้ขายเอกสาร สัญญา ที่ต้องติดอากรแสตมป์ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ข้อดี ของการปิดอากรแสตมป์ ใช้ทําอะไร มีประโยชน์อย่างไรการชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินแทนการปิดอากร คือแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินการขีดคร่อมอากรแสตมป์เอกสาร สั …

5 อากรแสตมป์ คืออะไร ความหมาย ได้ ค่าตีตรา Read More »

สัญญาต้องติดอากร

2 อากร เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง

ในหน้านี้ สัญญาต้องติดอากรสัญญาต้องติดอากรสำนักงานบัญชี บริการอะไรสัญญาต้องติดอากร สัญญาต้องติดอากร ตอบ: การทำสัญญาต้องติดอากรแสตมป์ สัญญาเช่าที่ต้องติดอากรแสตมป์ ก็จะมีดังนี้ เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของเงิน 1,000 บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่า …

2 อากร เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง Read More »

กำลังปรับปรุง

28 ตราสาร ที่ต้องเสีย อากรแสตมป์

ประมวลรัษฎากรหมายถึง เอกสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์  คำว่า “ตราสาร” ตามประมวลรัษฎากรหมายถึง เอกสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตรา อากรแสตมป์ ซึ่งปัจุจบันมีทั้งหมด 28 ลักษณะตราสาร เช่น ตราสารเช่าที่กับโรงเรือน เช่าซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ กู้ยืมเงิน ฯลฯ อากรแส …

28 ตราสาร ที่ต้องเสีย อากรแสตมป์ Read More »

Scroll to Top