12 เดือน เงินลงทุนชั่วคราว กรณีที่กิจการมีเงินลงทุน

ในหน้านี้ เงินลงทุนชั่วคราวเงินลงทุนชั่วคราวสำนักงานบัญชี บริการอะไรเงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนชั่วคราว กรณีที่กิจการมีเงินลงทุนชั่วคราวเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดทั้งประเภทหลักทรัพย์ เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายนั้น กิจการจะต้องมีการปรับปรุงเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมทุกงวดบัญชีหรือไม่ ณ …

12 เดือน เงินลงทุนชั่วคราว กรณีที่กิจการมีเงินลงทุน Read More »