เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

ภาษีส่วนราชการจ่ายเงินให้ผุ้ขายอสังหาริมทรัพย์

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีส่วนราชการ

CHANATEE NGUESAบัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น

ภาษีค่านายหน้าญี่ปุ่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/พ.2168เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/พ.2168วันที่: 25 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นข้อ …

ภาษีค่านายหน้าญี่ปุ่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย Read More »

ได้รับเงินค่าจ้างพิมพ์

ได้รับเงินค่าจ้างพิมพ์งานมีใบหักณที่จ่าย

ในหน้านี้ ได้รับเงินค่าจ้างพิมพ์งาน 4000 บาท และมีใบหักณที่จ่ายมา 200 บาท ทำยังไงดีได้รับเงินค่าจ้างพิมพ์งาน 4000 บาท และมีใบหัก ณ ที่จ่ายมา 200 บาท ทำยังไงดีสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรได้รับเงินค่าจ้างพิมพ์งาน 4000 บาท และมีใบหักณที่จ่ายมา 200 บาท …

ได้รับเงินค่าจ้างพิมพ์งานมีใบหักณที่จ่าย Read More »

โปรแกรมพิมพ์เช็ค

เราจะหัก ณ ที่จ่าย ค่าโปรแกรมพิมพ์เช็ค จะหักกี่เปอร์

เราจะหัก ณ ที่จ่าย ค่าโปรแกรมพิมพ์เช็ค จะหักกี่เปอร์ อย่ารู้ว่าถ้าเราจะหัก ณ ที่จ่าย ค่าโปรแกรมพิมพ์เช็ค จะหักกี่เปอร์ ใช้สิทธิ์หักตามาตราอะไรคะ แล้วถ้าเราจะหักตามอัตราก้าวได้รึป่าว อย่างไร ตอบ : ต้องดูค่ะ ว่าเราจ้างบุคคลธรรมดา หรือว่านิติบุคคลค่ะ ถ้าในนามของบุคคลธรรมดาสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตราก้าว …

เราจะหัก ณ ที่จ่าย ค่าโปรแกรมพิมพ์เช็ค จะหักกี่เปอร์ Read More »

การยื่นแบบภาษี

ยื่นแบบภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย

ยื่นภาษีออนไลน์ กรมสรรพากรยื่นแบบออนไลน์ ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 บุคคลธรรมดา ยื่นภาษี 2564 ออนไลน์ ระบบ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออนไลน์ ยื่นภาษีออนไลน์ ภงด 91

คณะบุคคลจ่ายเงินเดือน

คณะบุคคล จ่ายเงินเดือน

คณะบุคคล หัก ณ ที่จ่าย 3 หรือ 53 คณะบุคคล หมายถึง คณะบุคคล ยื่น ภงด อะไร คณะบุคคล ข้อดี ข้อเสีย จดทะเบียนคณะบุคคล คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล คือ คณะบุคคล เสียภาษีอย่างไร คณะบุคคลมีอะไรบ้าง

ได้รับใบหักณที่จ่าย

ในเดือนนี้ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำยังไง

ในหน้านี้ ในเดือนนี้ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำยังไงในเดือนนี้ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำยังไงสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรในเดือนนี้ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำยังไง ในเดือนนี้ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำยังไง ในเดือนนี้ไม่ม …

ในเดือนนี้ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำยังไง Read More »

Bonus ต้องมีหักณที่จ่ายไหม

Bonus ต้องมีหักณที่จ่ายไหมคะ

Bonus ต้องมีหักณที่จ่ายไหม เงินโบนัส ต้องนำมารวมกับรายได้อื่นของพนักงานคำนวณ ถ้าโบนัสเข้าข่ายที่ต้องเสียภาษีต้องหัก ณ ที่จ่ายด้วย สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120โทร.081-931-8341 ANUSAK NGUESAปริญญาตรี …

Bonus ต้องมีหักณที่จ่ายไหมคะ Read More »

การยื่นหนังสือรับรองภาษีหักณที่จ่าย

วันยื่น หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย pdf หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย excel หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย word หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ดาวน์โหลด หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

พรบ การถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล ตปท.

ในหน้านี้ การถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล ตปท.การถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล ตปท.สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล ตปท. การถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล …

พรบ การถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล ตปท. Read More »

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา คืออะไร 40 (1)

ในหน้านี้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา 40 (1) คืออะไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา 40 (1) คืออะไร 1.เงินได้จากการจ้างแรงงาน ทั้งพนักงานในธุรกิจเอกชน และภาครัฐบาล2.เงิ …

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา คืออะไร 40 (1) Read More »

ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร

ในหน้านี้ ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายเท่าไรห้างฯ ประกอบกิจการให้บริการแอร์ เต้นท์ พัดลมไอน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ปูพรม จัดดอกไม้ โพเดียม ให้ลูกค้าใช้ชั่วคราวในสถานที่ต่างๆ ซึ่งต้องนำไปติดตั้งให้ลูกค้าก่อนเริ่มใช้งาน การประกอบกิจการของห้างฯ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจ …

ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร Read More »

ความหมาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ความหมาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บรรเทาภาระภาษี เนื่องจาก ภาษีเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับคนทุกคน ดังนั้นทางรัฐจึงต้องบรรเทาภาษีที่เราจะต้องจ่ายโดยการหักไว้ล่วงหน้า (ตอนที่เราได้รับเงิน) เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในการชำระเงินครั้งละมากๆ ตอนสิ้นปี เพราะตอนนั้นเราอาจจะไม่มีเงินพอที่จะชำระนั่นเอง ลองคิดดูง่ายๆว่า ถ้า …

ความหมาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Read More »

ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่

ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่

ในหน้านี้ ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่ ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่ ไม …

ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่ Read More »

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย มีวัตถุประสงค์ดังนี้

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อบรรเทาภาระการเสียภาษีให้แก่ผู้รับเงินได้ ที่จะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในคราวเดียวกันเป็นเงินจำนวนมาก เมื่อถึงกำหนดเวลายื่นรายการเสียภาษี แต่ให้เสียภาษีเป็นคราวๆ ไปทีละน้อยตามจำนวนเงินที่ได้รับแต่ละคราว(2) เพื่อให้รัฐบาลมีรายได้เข้าคลังอย่างสม่ำ …

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ Read More »

ขายพร้อมติดตั้ง

การคิดหัก ณ ที่จ่าย ของการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง

ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง คิดหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ การขายสินค้าพร้อมติดตั้งโดยมิได้มีแยกแสดงค่าติดตั้ง ถือเป็นการขายสินค้าไม่ต้องหักภาษี ณ. ที่จ่ายค่ะ แต่ถ้ามีการแยกแสดงรายการค่าติดตั้ง ไม่ว่าในเอกสารใด เช่นใบเสนอราคา สัญญา หรือใบเสร็จรับเงิน (แม้ว่าในใบกำกับภาษีจะไม่ได้แยกแสดงรายการก็ตาม) แบบนี้ต้องหัก …

การคิดหัก ณ ที่จ่าย ของการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง Read More »

การหักค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ ตาม มีดังนี้ค่ะ

40 6 หักค่าใช้จ่าย เงิน-ได้-มาตรา 40 1 8 หัก-ค่า-ใช้-จ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40  เงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท หักค่าใช้จ่าย ตัวอย่างการหักค่าใช้จ่าย หักค่าใช้จ่ายตามจริง บุคคลธรรมดา หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา เงินได้มาตรา 40 2 – 8 คืออะไร

ที่ไม่โดนหัก เปลี่ยนเป็นค่าอะไรได้บ้าง

ค่าอะไรที่ไม่โดนหัก 3% ค่าคอนซัลต์ถือเป็นรายได้ ที่ได้รับจากกรับจ้างหรืองานบริการค่ะ ตามกฏหมายยังไงก็ต้องโดนหัก ณ ที่จ่ายค่ะ ไม่มารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ค่ะ แต่หัก ณ ที่จ่ายก็นำมาเครดิตภาษีตอนสิ้นปีได้ สำนักงานบัญชี บริการอะไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120โทร.081-931-8341 ANU …

ที่ไม่โดนหัก เปลี่ยนเป็นค่าอะไรได้บ้าง Read More »

ค่าอินเตอร์เน็ต

หัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

ขอถามเรื่องการ หัก ณ ที่จ่าย ค่าอินเตอร์เน็ต ขอถามเรื่องการ หัก ณ ที่จ่าย ค่าอินเตอร์เน็ตหน่อยครับ +++ พึ่งเปิดบริษัทได้ไม่นาน ทำเองทั้งหมดเพราะรายได้ ยังไม่มากที่ผ่านมาก็จ่ายค่าอินเตอร์เน็ตตามปกติไม่ได้ทำอะไร แล้วคิดว่าเอาไว้ทำเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทเฉยๆ แต่วันก่อนไปชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ต ทางพนักงา …

หัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการอินเตอร์เน็ต Read More »

ภงด หนึ่งค้างจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 คือ (Withholding tax payable) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 หมายถึง เงินภาษีประเภทที่หัก จากเงินเดือนพนักงานลูกจ้าง และต้องนำส่งให้กรมสรรพากรในเดือนถัดไปหลังจ่ายเงินเดือน กำหนดจ่ายชำระก่อนวันที่ 7 ของทุกๆ เดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 อยู่หมวด 2 หนี้ …

ภงด หนึ่งค้างจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย Read More »

Scroll to Top