เฉลยแบบฝึกหัด การบัญชีบริษัทจํากัด 2201-2003

การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี

การจำหน่ายหุ้น การรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้น ทุนของบริษัทจำกัด การจองซื้อหุ้น การจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้น การจำหน่ายหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น การจำหน่ายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นอาจทำโดย รับค่าหุ้นที่ไม่ใช่เงินสด

การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่

3 การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่

ในหน้านี้ การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่ การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่ การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่ ตอบ: การออกหุ้นสามัญของกิจการหรือก …

3 การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่ Read More »

Scroll to Top