เช็คสิทธิประกันสังคม

รับทำประกันสังคม

ประกันสังคม เข้า รับเอาชื่อเข้าบริษัท

ในหน้านี้ ประกันสังคมประกันสังคม คือขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนประกันสังคมเอกสารที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนนายจ้างสิทธิประโยชน์ประกันสังคมแก่ลูกจ้างทำไมต้องจัดทำประกันสังคมประกันสังคม ประกันสังคม คือ ประกันสังคม คือ นายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ฝ่ายละ 5% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 7 …

ประกันสังคม เข้า รับเอาชื่อเข้าบริษัท Read More »

ทำประกันสังคมกันเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเรามาดูสิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม

ทำประกันสังคมกันเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเรามาดูสิทธิประโยชน์                 สิทธิประโยชน์ประกันสังคม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งในทุกวันนี้มีผู้สนใจทำประกันสังคมกันเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเรามาดูสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอีก 4 ข้อกันต่อเลยค่ะ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม กรณีเกิดการว่างงาน …

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม Read More »

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม

มีการทำงานอยู่กันเป็นประจำทุกวัน โดยเป็นลูกจางทางองค์กรต่าง ๆ             ในชีวิตคนเราต้องมีการทำงานอยู่กันเป็นประจำทุกวัน โดยเป็นลูกจางทางองค์กรต่าง ๆ จะต้องมีการจ่างเงินสบทบให้กับกองทุนประกันสังคมในระยะเวลาทุก ๆ เดือน และจะสามารถได้รับกลับคืนมาในรูปแบบเป็นสิทธิประโยชน …

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม Read More »

สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

สิทธิของผู้ประกันตนมีอะไรบ้าง

สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทนประกันสังคม 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกจ้าง ในกรณีที่ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้ …

สิทธิของผู้ประกันตนมีอะไรบ้าง Read More »

Scroll to Top