เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง

10 แสดงยอดภาษีผิดช่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/พ.2108เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/พ.2108วันที่: 14 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่องข้อกฎหมาย: มาตรา 89, มาตรา 89/1ข้อหารือ: บริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.พ.30 …

10 แสดงยอดภาษีผิดช่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร

1 ธค ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อหารือที่ กค 0811/16542เลขที่หนังสือ: กค 0811/16542วันที่: 1 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากรข้อกฎหมาย: มาตรา 8ข้อหารือ: การส่งหมายเรียกและแบบเปรียบเ …

1 ธค ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก Read More »

Scroll to Top