เปลี่ยนโลโก้บริษัท ต้องแจ้ง

จดตรายางหลายอัน

จดทะเบียนดวงตรามากกว่า

ในหน้านี้ จดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวง จดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวง ห้างหุ้น/ส่วนบริษัท จะจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงได้หรือไม่ ++ห้างหุ้นส่วนบริษัท จะจดทะเบียนดวงตร …

จดทะเบียนดวงตรามากกว่า Read More »

ทำตรายางหาย

ทำตรายาง หายต้องทำอย่างไร

ทำตรายาง หายต้องทำอย่างไร ตรายางหายถ้าเรามีบล๊อกตรายางอันเดิม สามารถสั่งทำเพิ่มได้– บางครั้งทำไปใหม่ ขนาดไม่เท่ากับของเดิมที่ประทับเอาไว้ ก็ต้องจดทะเบียนเพื่อ แก้ไขดวงตราอยู่ดีถ้าไม่มีบล๊อกตรายางอันเดิม– ต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตรา พร้อมแนบใบแจ้งความ สำนักงานบัญชี มีบ …

ทำตรายาง หายต้องทำอย่างไร Read More »

Scroll to Top