เพิ่มทุน pp คือ

3 การออกระดมเงินระดมทุน การขายหุ้นบริษัท

ในหน้านี้ การออกระดมเงินและการจำหน่ายหุ้นกู้ออกจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ออกจำหน่ายหุ้นกู้โดยมิได้จำหน่ายทั้งหมดในคราวเดียวการออกระดมเงินและการจำหน่ายหุ้นกู้ หุ้นกู้คือตราสารแสดงพันธะหนี้สินระยะยาวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจการต้องการเงินทุนเป็นจำนวนมากเกินกว่าจะกู้ยืมได้จากเจ้าหนี้เพียงร …

3 การออกระดมเงินระดมทุน การขายหุ้นบริษัท Read More »

ปัญหาเรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียน

2 ปัญหาเรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียน

ในหน้านี้ ปัญหาเรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียนปัญหาเรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียน ต้องบันทึกอย่างไรคะสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรปัญหาเรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียน ปัญหาเรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียน ต้องบันทึกอย่างไรคะ ปัญหาเรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียน ต้องบันทึกอย่างไรค่ะ ตอบ: Dr. …

2 ปัญหาเรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียน Read More »

Scroll to Top