เลิกกิจการ ไม่เสร็จการชำระบัญชี

3 ผู้ชำระบัญชี คือ แต่งตั้ง อำนาจ หน้าที่

ในหน้านี้ ผู้ชำระบัญชีผู้ชำระบัญชี คือ ( Liquidator )สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรผู้ชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชี คือ ( Liquidator ) ผู้ชำระบัญชี คือใคร และจำเป็นต้องเป็นเป็นกรรมการ ด้วยหรือเปล่าผู้ชำระบัญชี ไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องเป็นกรรมการ แต่อาจจะเป็นผู้ร …

3 ผู้ชำระบัญชี คือ แต่งตั้ง อำนาจ หน้าที่ Read More »

กำลังปรับปรุง

3 ปี ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการอย่างไร

ในหน้านี้ ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการอย่างไรยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการอย่างไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการอย่างไร ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการอย่างไร ตอบ : หลักเกณฑ์การถอน/ขอถอนทะเบียนภาษี …

3 ปี ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการอย่างไร Read More »

Scroll to Top