เสร็จการชําระบัญชี สรรพากร

180 การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี

ในหน้านี้ การเลิกบริษัทการเลิกบริษัท และชำระบัญชี บริษัทจำกัดเป็นนิติบุคคลคำสั่งศาลหรือไม่สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์การเลิกบริษัท เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเลิกประกอบธุรกิ …

180 การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี Read More »

กำลังปรับปรุง

2 เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร

ในหน้านี้ เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการพาณิชยกิจควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการพาณิชยกิจควรปฏิบัติอย่างไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรเมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการพาณิชยกิจควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผ …

2 เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร Read More »

การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด

3 การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด

ในหน้านี้ การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัดการจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัดสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด *** การจดทะเบียนเลิก และ ชำระบัญชีบริษัทจำกัด ***บ …

3 การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด Read More »

กำลังปรับปรุง

2 โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน

โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน           การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทสมัยก่อนต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ร่วมก่อตั้งอย่างน้อย 7 คน ส่วนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องใช้เวลาอีกหลายวัน แต่สมัยนี้รูปแบบการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการปรับเปลี่ยนให้รวดเร็ว …

2 โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน Read More »

Scroll to Top