เหตุผลในการออกใบลดหนี้

ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง

7% ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง ข้อหารือเลขที่ กค 0811/พ.17590เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.17590วันที่: 23 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้องข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: การไฟฟ้าได้ทำสัญญาจัดซื้อสินค้าจำพวกอุป …

7% ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ Read More »

ยื่นภาษีขายไม่ทัน

7% ใบลดหนี้ออกเป็นวันที่ของเดือนที่แล้ว

ในหน้านี้ ยื่นภาษีขายไม่ทันใบลดหนี้ออกเป็นวันที่ของเดือนที่แล้ว แต่ยื่นภาษีขายไม่ทันแก้ปัญหาอย่างไรดีสำนักงานบัญชี บริการอะไรยื่นภาษีขายไม่ทัน ใบลดหนี้ออกเป็นวันที่ของเดือนที่แล้ว แต่ยื่นภาษีขายไม่ทันแก้ปัญหาอย่างไรดี ใบลดหนี้ ไม่สามารถยื่นย้อนหลังได้ สำนักงานบัญชี บริการอะไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอ …

7% ใบลดหนี้ออกเป็นวันที่ของเดือนที่แล้ว Read More »

ราคาสินค้าผิด

7% ราคาสินค้าผิด จึงออกใบเพิ่มหนี้

ราคาสินค้าผิด จึงออกใบเพิ่มหนี้มาให้ ต้องออกใบเสร็จหรือเปล่า ตอนออกใบกำกับปกติมีใบเสร็จรับเงินมาแล้ว ต่อมาปรากฎว่าราคาสินค้าผิด จึงออกใบเพิ่มหนี้มาให้ กรณีนี้ต้องออกใบเสร็จหรือเปล่าค่ะ แล้วถ้าเขาตอบว่าไม่ต้องใช้ใบเสร็จ หรือไม่เคยออกในกรณีใบเสร็จของใบเพิ่มหนี้ นั้นเป็นที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่า ต้องมีใบ …

7% ราคาสินค้าผิด จึงออกใบเพิ่มหนี้ Read More »

Scroll to Top