8 ต้องทำอย่างไร หากเอกสารบัญชีหายหรือเสียหาย

เอกสารสำคัญที่กฏหมายใช้ตรวจสอบสถานะภาพของกิจการ เอกสารบัญชีถือเป็นเอกสารสำคัญทางธุรกิจ เพราะนอกจากจะเป็นตัวแสดงสถานะภาพทางการเงินของธุรกิจแล้ว ยังเป็นเอกสารสำคัญที่กฏหมายใช้ตรวจสอบสถานะภาพของกิจการนั้นๆ ซึ่งกฏหมายได้ระบุไว้ว่าผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ต้อ …

8 ต้องทำอย่างไร หากเอกสารบัญชีหายหรือเสียหาย Read More »