แนวคิดเกี่ยวกับส่วนผสมของยอดขาย ยอดขาย

ความสัมพันธ์ของยอดขายรวมที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า                ความหมายของส่วนผสมของยอดขาย เป็นความสัมพันธ์ของยอดขายรวมที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าในแต่ละชนิด ผู้บริหารในแต่ละองค์กร พยายามที่จะคำนวณถึงสัดส่วนของการจำหน่ายสินค้าแต่ละชนิดที่จะทำให้กิจการนั้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด บริษัทโดยส่ว …

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนผสมของยอดขาย ยอดขาย Read More »