แบบเปรียบเทียบกําหนดค่าปรับ ป 2 สรรพากร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร

1 ธค ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อหารือที่ กค 0811/16542เลขที่หนังสือ: กค 0811/16542วันที่: 1 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากรข้อกฎหมาย: มาตรา 8ข้อหารือ: การส่งหมายเรียกและแบบเปรียบเ …

1 ธค ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก Read More »

จ่ายภาษีล่าช้าค่าปรับ

1.5% จ่ายภาษีล่าช้าเสียค่าปรับไหมครับ

ในหน้านี้ จ่ายภาษีล่าช้าเสียค่าปรับไหมครับจ่ายภาษีล่าช้าเสียค่าปรับไหมครับสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรจ่ายภาษีล่าช้าเสียค่าปรับไหมครับ จ่ายภาษีล่าช้าเสียค่าปรับไหมครับ +++ คำถาม +++ผมเป็น 1คนที่โดนหักภาษีต่อเดือนมากพอสมควร แต่พอมาคำนวนภาษีสิ้นปี ผมต้ …

1.5% จ่ายภาษีล่าช้าเสียค่าปรับไหมครับ Read More »

กำลังปรับปรุง

200 การเสีย ค่าปรับ ภงด 1ก ล่าช้า ผิด

ในหน้านี้ การเสีย ค่าปรับ ภงด.1ก ล่าช้าสำหรับการยื่น ภงด.1ก ช้า หากเดือนใดไม่ได้ยื่น ต้องถูกปรับอาญาการเสีย ค่าปรับ ภงด.1ก ล่าช้า สำหรับการยื่น ภงด.1ก ช้า หากเดือนใดไม่ได้ยื่น ต้องถูกปรับอาญา สำหรับการยื่น ภงด.1ก ช้า หากเดือนใดไม่ได้ยื่น ต้องถูกปรับอาญา 200 บาท และโดนเงินเพิ่มอีก 1.5% ของเงินภาษีที่ …

200 การเสีย ค่าปรับ ภงด 1ก ล่าช้า ผิด Read More »

Scroll to Top