แม่บทการบัญชี 2564

2 แม่บทการบัญชี คือ ความสำคัญ กำหนด

ในหน้านี้ แม่บทการบัญชีแม่บทการบัญชี คือมาตรฐานการบัญชี คือกรอบแนวคิดทางการบัญชี วัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชีขอบเขตของแม่บทการบัญชีการบัญชี หมายถึง อะไรแม่บทการบัญชี แม่บทการบัญชี คือ แม่บทการบัญชี คือ ( Accounting Framework )  เป็นกรอบแนวคิดขั้นพื้นฐานและเป็นมาตรฐานขั้นต้นสำหรับการจัดทำ/นำเสนอข้อมู …

2 แม่บทการบัญชี คือ ความสำคัญ กำหนด Read More »

กำลังปรับปรุง

3 มาตรฐานของแม่บทการบัญชีสำหรับนักบัญชีที่ควรรู้

จัดทำและการนำเสนองบการเงิน ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินภายนอก               ไม่มีระบบบัญชีใด ๆ ที่สามารถใช้ได้ตลอดไปโดยไม่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมตามระยะเวลา เมื่อมีการใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง ก็จะมีการเรียนรู้ถึงจุดอ่อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบบัญชีลดลง จึงควรมีการป …

3 มาตรฐานของแม่บทการบัญชีสำหรับนักบัญชีที่ควรรู้ Read More »

Scroll to Top