โรงแรม ยกเว้น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีการขายสินค้าระบบ POST-TENSION พร้อมติดตั้ง

4% ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีการขายสินค้าระบบ POST-TENSION พร้อมติดตั้ง ข้อหารือที่ กค 0811/19955เลขที่หนังสือ: กค 0811/19955วันที่: 16 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีการขายสินค้าระบบ POST-TENSION พร้ …

4% ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก หัก ณ ที่จ่าย Read More »

จะเช่ากิจการโรงแรในนามกรรมการ

5% เช่ากิจการโรงแรม ในนามกรรมการ หรือ บริษัท

ในหน้านี้ จะเช่ากิจการโรงแรในนามกรรมการหรือจะเช่าในนามบริษัทจะเช่ากิจการโรงแรในนามกรรมการหรือจะเช่าในนามบริษัทสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรจะเช่ากิจการโรงแรในนามกรรมการหรือจะเช่าในนามบริษัท จะเช่ากิจการโรงแรในนามกรรมการหรือจะเช่าในนามบริษัท มีแพลนจะเช …

5% เช่ากิจการโรงแรม ในนามกรรมการ หรือ บริษัท Read More »

Scroll to Top